2023-2027 Dönemi Türkiye Tarımsal Kuraklık Stratejisi ve Eylem Planı oluşturularak Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Uygulama Tebliği yayımlandı. Söz konusu Plan ile tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kuru/sulu alanda üretim yapmak için gerekli yol haritası belirlendi. Eylem Planı ile Tarımsal Kuraklık Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda kırsal kesimde kuru ve sulu tarım alanlarında, gerekli su yatırımlarının planlanması, iklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri ve arazi kullanım planları gibi uygulamalar eylem planı kapsamında takip ediliyor.

Yer altı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 11 il ve 52 ilçede su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine su tüketimi daha az olan mercimek, nohut ve baklagil yem bitkisi eken çiftçilere Tarım Bakanlığınca ilave destek veriliyor. Bu havzalarda damla sulama uygulaması yapan mısır üreticileri de destekleniyor.

Bu kapsamda;

  • Tarımsal kuraklığa hassas alanlar belirlenerek kuraklık risk haritaları oluşturuldu.
  • Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış sularından maksimum fayda sağlanmak üzere yağmur hasadı projeleri yürütülüyor.
  • Tarımda dijitalleşme ile bitkinin ne zaman ve ne kadar sulama suyuna ihtiyaç duyduğunun tahmin edilmesi için “Dijital Sulama Yönetimi” projeleri hayata geçirildi.
  • Düşük kaliteli ve arıtılmış suların tarımsal sulamada kullanımına ilişkin AR-GE çalışmaları yapılıyor. Ayrıca tarımda su tasarrufu ve verimliliğe yön verecek, kuraklık yönetimine katkı sağlayacak “Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi TAGEM-SuET” hayata geçirildi.

Categorized in: