Uzunluğu yaklaşık 45 km, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olması planlanan Kanal İstanbul projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışıldı.

Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelendi.

Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslandı. Dünya denizlerinde dolaşan en büyük tanker boyutları baz alınarak, koridorlar mukayese edildi.

Bu çalışmalar sonucunda, Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlendi.