1. Yap-İşlet-Devret Modeli Nedir?

Yap-İşlet-Devret modeli, ulusal ve uluslararası konsorsiyumlar tarafından alt yapı yatırımının inşası ve finansmanın sağlanması, işletme dönemi sonunda bedelsiz olarak yatırım yapılan ülkeye devredilmesi, bununla beraber yatırımın gerçekleştirildiği ülke tarafından işletme dönemi boyunca; konsorsiyum tarafından üretilen mal ve hizmetlerin satın alınma garantisinin verilmesini içeren bir yatırım ve finansman modelidir.

  1. Dünyada Yap-İşlet-Devret Uygulamaları Nasıldır?

Model değişik ülkelerde, değişik adlar altında ve değişik şekillerde uygulanmaktadır. Kıta Avrupa’sında, İngiltere ve Avustralya’ da kamu imtiyazı adı altında uygulanmaktadır. Filipinler, Malezya, Pakistan, Tayland gibi ülkelerde altyapı yatırımlarında Uluslararası yatırımlarda “Build-Operate-Transfer” , “Build-Own -Operate-Transfer”, adları altında uygulandığı görülmektedir. Libya’da, Malezya’da, Filipinlerde yatırımların yap işlet devret modeliyle finanse edildiği görülmektedir.