Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan orman yasası, ülkemizde anayasa maddesi haline getirilmiştir. Ülkemizdeki orman alanları, anayasal koruma altına alınarak orman sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Anayasamıza göre, yanan orman arazileri imara açılamaz. Anayasanın 169’uncu Maddesi gereğince, orman arazilerinin imara açılması mümkün değildir.

169’uncu Maddede, “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir.” hükmü yer alır.

169’uncu Maddede açıkça ifade edildiği gibi, yanan orman alanları yeniden ağaçlandırılır ve hiçbir şekilde imara açılamaz. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz ve bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez.

  • Yangınların soğutma çalışmaları bittikten sonra gereken arazi çalışmaları gözlemler sonucu belirlenir.
  • Uygun araziler fidan dikimine veya tohum ekimine uygun hale getirilir ve ağaçlandırılma çalışmaları başlatılır.
  • Bazı alanlarda ise kendi kabiliyeti ile tekrar ormanlaşabileceği tespiti ile çalışmalar sadece gözlem ve takip ile yürütülür.
  • Ormanlaştırma çalışmalarında tek yetkili kurum, Orman Genel Müdürlüğü’dür (OGM) ve tüm çalışmalar OGM’nin kontrolünde gerçekleştirilir.